Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  • I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
  • III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri

·         KDV İstisnası

·         Gümrük Vergisi Muafiyeti

·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   SAĞLANAN  DESTEKLER UNSURLARI

Destek Unsurları

1. BÖLGE

2. BÖLGE

     3. BÖLGE

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

KDV İstisnası    %18

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti   %2

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR