Yatırım teşvik belgesi; bölgesel desteklerinden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca teşvik belgesi ile yatırım yeri tahsisi yapılmaktadır.
Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.
1) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk hava deposu.
2) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi.
3) Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).
4) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.
5) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
6) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi.
Entegre hayvancılık yatırımlarında; bölgeler için aranacak kapasite şartları :
    1 inci ve 2 nci bölgede:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş
 Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem,
 Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş,
 Damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş,
 Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem
 Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı  entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
 
    3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgede:
 Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
 Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
 Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
Damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş,
 Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem
  Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

ENTEGRE HAYVANCILIK  YATIRIMLARINA  SAĞLANAN BÖLGESEL  DESTEKLER UNSURLARI
Destek Unsurları
 1.Bölge
2.Bölge 
3.Bölge 
4.Bölge 
5.Bölge 
6.Bölge 
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR 
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
 Vergi İndirimi   
Vergi İndirim Oranı
%50
%55
%60
%70 
%80 
%90 
Yatırıma Katkı Oranı
%15
%20 
%25 
%30
%40
%50 
Yatırım dönemi vergi indirimi
YOK
%10
%20
%30
%50 
%80 
İşletme dönemi vergi indirimi
%100
%90
%80 
%70 
%50 
%20
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi
 2 Yıl
3 Yıl 
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
 %10
 %15
%20
%25
%35
%50 
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Faiz Desteği
İç Kredi
YOK
YOK
3 Puan
4 Puan 
5 Puan
7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi
YOK
YOK
2 Puan
2 Puan
2 Puan
2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL)
YOK
YOK
500
600
700
900
Sigorta Primi Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Damga Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Aşağıdaki şartları sağlayan yatırımlar için Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.
1-KDV (%18)
2- GÜMRÜK Muafiyeti(%2)
 
1-Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.